De meest comfortabele én kleurrijke melkveestal

De laatste maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe melkveestal van de familie Bosma uit Oudwoude (Fr.). De moderne stal biedt plaats voor 200 melkkoeien en is voorzien van de Dutch Mountain én de Friesian Island koematrassen, Cowcoon ligboxen en het Artex golfvoerhek. De koeien worden in de nieuwe stal gemolken door vier Lely A5 melkrobots. Met de nieuwe melkveestal zijn de veehouders klaar voor de toekomst.

We wensen de familie Bosma veel geluk en gezonde liters toe in hun nieuwe stal, én de koeien veel ligplezier!  

* Voor de stal is subsidie ontvangen vanuit het 'Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'