Jongvee inrichting

Kalverstalinrichting

Een goede start

Het jongvee is de basis van uw bedrijf en daarom is het belangrijk dat het zonder belemmering kan opgroeien van kalf tot vaars. Dit begint met een probleemloze en hygiënische geboorte waarna het kalf individueel kan worden opgevangen in de Calf Zone. De jongvee inrichting is afgestemd op de behoeften van uw jongvee, waarbij de ligboxen dezelfde vrije kopruimte bieden als in de Comfort Zone.