Time Lapse

Respect voor het gevoel van de koe.
Een koe die gaat liggen of staan in de vrije natuur, heeft hiervoor minimaal 3 meter ruimte nodig; haar zogenaamde 'comfort zone'. Elk obstakel binnen dit bereik ervaart zij als hinderlijk en zal van negatieve invloed zijn op haar gedrag. The Comfort Zone biedt een ruime ligplaats die uw koeien op ieder gewenst moment volledige bewegingsvrijheid biedt. Doordat er geen obstakels in de weg zitten, ervaart de koe geen enkele angst om te gaan liggen of op te staan.

Observatievideo's van The Comfort Zone laten zien dat de koe gemiddeld 45 minuten eerder gaat liggen in vergelijking met conventionele ligboxen. Ook het opstaan gaat makkelijker. Veel koeien staan kort op om meteen weer op de andere zijde te gaan liggen, zodat de bloedcirculatie weer geoptimaliseerd wordt. Hierdoor vermindert de kans op kale hakken, en zijn uw koeien gezonder waardoor ze gemakkenlijk veel melk kunnen produceren.