Deze website maakt gebruik van cookies.

Ervaring van Familie de Haan

"Dit voerhek is simpel, robuust en degelijk!"

Images of

André de Haan

Najaar 2018 - De afgelopen drie jaar is er veel veranderd op het bedrijf van André en Siegrit de Haan. Ze hebben de bestaande ligboxenstal uit 1980 gerenoveerd en hiermee is het comfort van de 150 koeien flink vooruit gegaan. Met aandacht voor de koeien hebben ze stap voor stap verschillende zaken aangepakt. André: “Door de veranderingen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd is onze melkproductie gestegen van 7800 naar 10.000 kg per koe per jaar!”

André en Siegrit zijn pas enkele jaren terug in Friesland, nadat ze jaren in Nieuw Zeeland hebben geboerd. André: “In 2005 ben ik naar Nieuw Zeeland gegaan om als boer aan het werk te gaan. Enkele jaren later heb ik mijn vriendin Siegrit, inmiddels vrouw, leren kennen en zij is toen met mij mee gegaan. Samen hebben we eerst als medewerker op verschillende melkveebedrijven gewerkt en later zijn we als sharemilker aan de slag gegaan.” Het leven in Nieuw Zeeland beviel de veehouders goed. Toch zijn ze teruggekomen. “Toen mijn schoonvader, die in Eastermar een melkveebedrijf runde, plotsing overleed hebben we besloten om terug te gaan.” Na de zaken af te ronden in Nieuw Zeeland zijn ze definitief teruggekomen om hier het bedrijf voort te zetten. Dit is inmiddels drie jaar geleden en in deze jaren is er veel veranderd op het melkveebedrijf.

Eerst de basis goed

De veehouders hebben het bedrijf behoorlijk onder handen genomen en hiermee hebben zij geïnvesteerd in maximaal koewelzijn. André en Siegrit zijn beide echte koeienboeren. Met veel aandacht voor de koeien hebben ze de stal gerenoveerd. “Het eerste wat we hebben gedaan is een klauwbekapbox kopen, elke week bekappen we de koeien die het nodig hebben”, vertelt André. Ook in het voeren hebben de veehouders de nodige aanpassingen gedaan. “De koeien werden eerder sober gevoerd. Dit hebben we stap voor stap veranderd en sinds oktober 2017 zijn we gestart met gemengd voeren.”

Images of

Veenstra
Andre de Haan

Renovatie stalinrichting

In 2016 hebben de veehouders ook de stalinrichting vervangen en is er een mestschuiver gekomen die de stal schoon houd. In de stal waren zowel de ligboxen als de voerhekken behoorlijk verouderd. “De R-boxen, met verouderde maatvoering, zijn verwijderd waarna de boxdekken 10 cm zijn opgestort.” De boxen hebben ze vervangen door de Wisconsin ligbox met de Pasture Mat koematrassen. “Deze zijn erg comfortabel. De koeien liggen er graag op”, ziet de veehouder.

Inmiddels zijn ook de voerhekken vervangen. “Voorheen stonden er oude Engelse voerhekken in de stal. Deze waren te klein en zorgde voor beschadigen aan de nek”, vertelt André. Deze hebben plaats gemaakt voor het Golfvoerhek van Cowhouse met een extra brede kopgatopening van 47 cm. “Dit voerhek is simpel, robuust en degelijk”, stelt De Haan. “De voerhekken zijn makkelijk te monteren en zijn koevriendelijk. Door de brede doorsteek en de gebogen toprail is de aanraking met de buizen minimaal, waardoor de koeien makkelijk toegang hebben tot het voer” geeft de veehouder aan. “Bovendien werkt het voerhek nagenoeg geruisloos” In combinatie met de veranderingen in het voer ziet André dat de voeropname van de koeien is verbeterd.

Images of

André de Haan
Veenstra
Andre de Haan
André de Haan

Van 7800 naar 10.000 kg

Met de veranderingen in de stal hebben de veehouders geïnvesteerd in maximaal koewelzijn en dat betaalt zich terug in de resultaten. “Toen we op het bedrijf begonnen was de gemiddelde productie 7800 kg en inmiddels melken we 10.000 kg per koe per jaar”, vertelt De Haan tevreden. Bovendien is de veestapel gezonder.

André en Siegrit zijn echte koeienboeren en fanatieke weiders. “Een gezonde veestapel en plezier in het werk staat bij ons voorop”, stelt De Haan. “Hierin vinden wij weidegang erg belangrijk. We houden de koeien zo lang mogelijk buiten.” Momenteel zijn de veehouders geleidelijk aan het overschakelen naar Jersey koeien, door middel van inkruisen. “Momenteel lopen er 16 Jersey koeien tussen de Holsteinkoeien”, geeft André tevreden aan.

Bedrijfsgegevens

André en Siegrit de Haan runnen in Eastermar een melkveebedrijf. Samen hebben ze een dochter Hielkje van 2,5 jaar en de tweede is op komst. André en Siegrit werken beide fulltime in het bedrijf. Ze melken twee keer daags 150 koeien. Met 85 ha huiskavel, en 8 ha verderop, zijn ze fanatieke weiders. Het rollend jaargemiddelde ligt op 10.000 kg per koe per jaar met 4,30% vet en 3,55% eiwit.

Meer verhalen >