Deze website maakt gebruik van cookies.

Privacyverklaring

Cowhouse International is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij van Cowhouse International (hierna te noemen “Cowhouse” of “wij”) vinden het bewaken van privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring verklaren wij:

 • Waarop deze privacyverklaring van toepassing is;
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Welke bewaartermijnen wij hanteren;
 • Met wie wij jouw persoonsgegevens delen;
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
 • Hoe je contact met ons op kunt nemen;

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van iedereen die gebruik maakt of heeft gemaakt van onze websites, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

  Contactgegevens

  Adres: Cowhouse International, Nobelweg 1, 8912BJ Leeuwarden

  Telefoonnummer: +31 (0)88 1012 900
  Website: https://www.cowhouse.nl
  KVK nummer: 01071062

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Cowhouse verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

  Contactformulier/Bestelformulier

  • Basisgegevens (jouw voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, tussenvoegsel en/of je klant ID);
  • Bedrijfsnaam
  • Contactgegevens (jouw e-mailadres, adres en telefoonnummer)
  • IP-adres
  • Je bank/gironummer in het geval je iets bij ons hebt besteld;
  • Gegevens over je activiteiten op onze website;
  • Het e-mailbericht met uw vraag/wensen/stalgegevens
  • Je CV en persoonlijke motivatiebrief wanneer je solliciteert op een functie bij ons.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

  Cowhouse verwerkt je persoonsgegevens wanneer je toestemming hebt gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  • Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
  • Het leveren van bestelde producten en diensten;
  • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;
  • Het afhandelen van eventuele retouren, reparaties, klachten of suggesties;
  • Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Het versturen van informatie over kortingen en of acties, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet meer wenst te ontvangen;
  • Initieel beoordelen of je een potentieel geschikte kandidaat bent voor een vacature;
  • Cowhouse analyseert je gedrag op de website en legt eventuele voorkeuren vast om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten, diensten en aanbiedingen af te stemmen op jouw voorkeuren.

  Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

  Gegevens bewaren

  Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

  Verstrekking aan derden

  Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten.

  Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor (o.a. met een overeenkomst) dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

  Cookies

  Cookies op onze website

  Cowhouse gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

  Jij kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

  Functionele cookies

  Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan onze website. 

  Analytische cookies

  Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt (jouw IP adres wordt geanonimiseerd).

  We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Wij verstrekken de door jou ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan Google.

  Persoonsgegevens

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cowhouse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cowhouse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken op je verzoek.

  Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Cowhouse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveilig of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cowhouse.nl.