Over Ons

Cowhouse International is in 2000 opgericht en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een toonaangevende stalinrichter. De producten hebben tot doel, de gezondheid en leefomstandigheden van koeien te optimaliseren, waardoor de melkproductie op een natuurlijke basis sterk wordt verbeterd.

Cowhouse International heeft een samenwerkingsverband met een aantal vooraanstaande Canadese fabrikanten op het gebied van koecomfort. De producten van deze bedrijven worden door Cowhouse exclusief in Europa vertegenwoordigd en gedeeltelijk geproduceerd. Daarnaast onderhoudt Cowhouse nauwe contacten met universiteiten en andere onderzoeksinstanties op het gebied van dierwelzijn. Op deze manier weet Cowhouse haar toonaangevende rol op de stalinrichtingsmarkt te behouden. Middels een netwerk van zorgvuldige gekozen distributeurs vinden onze producten hun weg naar vooraanstaande melkveebedrijven in geheel Europa. Export is een belangrijke pijler onder het bedrijf, jaarlijks wordt 80% van de stalinrichting geëxporteerd naar het buitenland.

Project: ‘BACTODONG’ – OPSNN0025

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Het mestoverschot van de landbouw is en blijft een groot (internationaal) probleem; voor het milieu en de gezondheid vormt het een flinke belasting en voor individuele agrariërs is het een bedrijfseconomische kostenpost van betekenis. Al jaren wordt er gezocht naar een goede methode om deze problematiek te lijf te gaan, maar deze is tot op heden niet gevonden. In het kader van dit project willen de projectpartners Cowhouse International BV (Leeuwarden) en Apparatenbouw De Jager BV (Dokkum) een in Frankrijk ontwikkeld en gepatenteerd proces - op basis waarvan verse dierlijke (agrarische) mest door middel van bacteriën wordt omgezet wordt tot een minerale organische meststof, zonder dat dit tot ammoniak uitstoot leidt – gaan door ontwikkelen van de huidige kleinschalige proefopstelling naar een in een operationele agrarische omgeving beproefde prototype geautomatiseerde koeien - en varkensmestverwerkingsinstallatie. Om dit te kunnen bereiken worden in 6 werkpakketen respectievelijk een bacteriologische koeien- en een bacteriologische varkensmestverwerkingsinstallatie ontwikkeld/ontworpen, als prototype gebouwd en in fabrieks- en veldtesten bij agrariërs gedemonstreerd en wordt het bacteriologische proces opgeschaald voor de beoogde praktijktoepassing. 

 

Koeien beter leren begrijpen ...

De vrije natuur dient bij Cowhouse International als voorbeeld om structurele verbeteringen aan te brengen in de leef- en werkomgeving van de koe. Hoewel een koe tegenwoordig geen natuurlijke vijanden meer heeft, bedraagt haar gemiddelde levensverwachting slechts 4 jaar. Wat betreft haar genetische aanleg kan ze echter wel 5 maal zo oud worden!

Door het nabootsen van een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving verwachten wij dat koeien gemiddeld een lactatie langer meegaan. Hierdoor wordt de winstbijdrage van uw koeien verdubbeld, ervan uitgaande dat de dieren halverwege de tweede lactatieperiode het break-evenpoint bereiken. Met andere woorden: door de kwaliteit van leven te optimaliseren, behaalt u een hoger rendement per koe, meer melk en meer kalveren met een betere gezondheid.

De producten van Cowhouse zijn dan ook zo ontwikkeld dat ze aan dit ideaalbeeld voldoen. Middels uitgekiende technieken en concepten waarover u op deze site meer kunt lezen, levert en installeert Cowhouse alles op het gebied van de moderne stalinrichting. We zeggen niet voor niets bij Cowhouse: "Care for Cows".