Feedstall

feedstall, voeren

Omdat een koe vier uren per dag bij het voerhek staat

Met de Cowhouse feedstall heeft elke koe haar afgeschermde plek aan het voerhek. Hierdoor is er minder concurrentie en wordt verdringing voorkomen. Door het verhoogde platform met onze Dairy Floor te bedekken hebben de koeien een natuurlijke en droge vreetplek dat de klauwgezondheid ten goede komt. bovendien worden ze niet gestoord door een mestschuif.

Met het gebruik van de Feedstall neemt het aantal verstotingen zienderogen af. Ook eten koeien 25 minuten meer. Het aantal koeien dat niet staat te vreten, maar wel bij het voer aanwezig is, daalt. Hierdoor is de mestgang achter de Feedstall minder druk bezet en kan daardoor minder breed worden.