Deze website maakt gebruik van cookies.

Ervaring van Eelkje en Gonnie Kingma

Mooie resultaten door efficiëntie en koecomfort

Images of

Kingma

Sinds drie jaar nemen de zussen Gonnie en Eelkje Kingma de dagelijkse bedrijfsvoering van 90 melkkoeien voor hun rekening. In de afgelopen drie jaar is er veel veranderd. Met koecomfort als uitgangspunt hebben ze de bestaande stal in het Friese Hantumeruitburen flink onder handen genomen. De renovatie en de gedreven aanpak heeft geresulteerd in een flinke productiestijging naar inmiddels 40 kg per koe per dag. 

Gonnie en Eelkje zijn ervaren schapenhouders en gaan geen uitdaging uit de weg. Als echte ondernemers, en vooral harde werkers, hebben ze drie jaar geleden de kans om een melkveebedrijf over te nemen aangepakt. En niet zonder succes… De zussen zijn inmiddels helemaal gewend tussen de koeien en zorgen voor mooie resultaten!

Een moderne stal met licht, lucht en ruimte

Met de overname zijn ze gelijk aan de slag gegaan met het renoveren van de bestaande ligboxenstal. “We hebben het dak vervangen, een lichtkoepel geplaatst en de zijkanten voorzien van ‘gordijnen’ waardoor er meer lucht binnenkomt”, vertelt Eelkje. “Ook hebben we meer watergelegenheden in de stal gecreëerd en gezorgd voor goede ventilatie.” Hiermee hebben de koeien op het bedrijf geen last van de hitte en laten eerder een productiestijging dan een daling zien tijdens warme dagen vertelt Kingma. Met deze aanpassingen is de bestaande stal veranderd in een moderne stal met licht, lucht en ruimte voor de koeien.

Images of

Kingma
Kingma

“De koeien liggen er mooi op”

Naast de renovatie van de stal zelf zijn ook de ligplekken van de koeien flink aangepakt. In juni dit jaar zijn er nieuwe koematrassen en ligboxen geïnstalleerd. Hiermee hebben de R-boxen met diepstrooisel plaats gemaakt voor Wisconsin ligboxen met Dutch Mountain koematrassen. Met de vervanging zijn de boxen ruimer opgesteld tot daar waar mogelijk 1,20 meter per box.

De koeien liggen nu enkele maanden in de nieuwe boxen op de Dutch Mountain koematras en dit bevalt goed. “De koeien liggen er mooi op”, geeft Eelkje tevreden aan. De matrassen hebben een dikte van 10 cm aan de achterzijde oplopend naar 14 cm aan de voorzijde. “Eerder hadden we diepstrooisel met gemalen stro, dit is erg bewerkelijk. Voor het instrooien gebruikten we één zak per drie boxen en dit betekent dat er per dag heel wat zakken doorheen gaan. Nu gebruiken we zo’n zes zakken strooisel voor 1,5 tot 2 weken. Dit scheelt ons veel strooiselkosten én arbeid. We zijn nu veel minder tijd kwijt aan het instrooien van de boxen.”

Images of

Kingma
Kingma
Kingma

'We zitten er bovenop'

De scherpe bedrijfsvoering van de zussen Kingma laat mooie resultaten zien. Het rollend jaargemiddeld is van ruim 9000 liter bij de start, drie jaar geleden, naar maar liefst 12.783 kg per koe per jaar gestegen. Wat is hun geheim? “We zitten er bovenop”, stelt Eelkje gedreven.

Bedrijfsgegevens
Gonnie en Eelkje Kingma runnen een melkveebedrijf in het Friese Hantumeruitburen. Hier worden ruim 100 koeien door twee melkrobots gemolken. Het rollend jaargemiddelde ligt op 12.783 kg per koe per jaar met 3,88% vet en 3,52% eiwit.

Meer verhalen >